Učenici sa svojim nastavnikom obnavljaju Ćirinu lokomotivu

S lokomotive skidaju hrđu, zavarit će kritična mjesta, a u trećoj fazi slijedi farbanje u izvornu zeleno-crnu boju...


Parna lokomotiva broj 55-98 ostala od gračaničkog Ćire, koji je do sela Karanovac s priključkom na željezničku prugu Doboj-Tuzla počeo saobraćati davne 1898. godine, prevozeći robu, kamen za fabriku Sode u Lukavcu i putnike, danas se, kao jedan od simbola Gračanice, nalazi u blizini autobuske stanice.

Svjedok vremena

S tog mjesta se 131 godinu čuo njezin pisak. Ostavljena je da svjedoči o jednom vremenu, kada je Ćiro bio atrakcija.

Jedan od Gračanlija, koji je odavno u penziji, sjeća se vožnje uskotračnom prugom Ćire do Karanovca. Nekad bi vozio putnike, nekad robu, nekad kamen. Uvijek bi se prije polaska sa željezničke stanice začuo pisak lokomotive, koja je najavljivala polazak ili dolazak.

Kako je vrijeme prolazilo, i Ćiri je došao kraj. Pruga je ukinuta 1967. godine, a od Ćire je ostala lokomotiva i sjećanje.

Zub vremena je načeo parnjaču, zahrđala je, pa se došlo na ideju da se lokomotiva spasi, koliko se može.

Učenici 1-13 razreda Mješovite srednje škole u Gračanici – metalskog smjera započeli su restauraciju Ćire.

Tri faze

– Sa svojim nastavnikom praktične nastave Alijom Junuzovićem s lokomotive skidaju hrđu. Poslije toga dolazi druga grupa učenika da u drugoj fazi Ćiri zavare kritična mjesta, a u trećoj fazi slijedi farbanje u zeleno-crnu boju, izvornu, kakvu je imao i prije stotinu i više godina. Pored Ćire ćemo postaviti klupe da se ljudi mogu odmoriti, kaže nam direktor Turističke zajednice u Gračanici Edin Ibrišević.

U razgovoru s učenicima, istaknuto je da im je ovaj dio prakse veoma interesantan.

Posljednji pisak

Ćiro je išao na paru od uglja. Starije Gračanlije zapamtile su da se posljednji put Ćiro svojim piskom oglasio četiri kilometra do Karanovca, 1. novembra 1967. godine piše Avaz.