Učenici pokenuli inicijativu o uvođenju medicinskih timova u osnovne škole

Učenici sedmih razreda Osnovne škole Kovačići pokenuli su inicijativu o uvođenju medicinskih timova u osnovne škole. Smatraju da je to neophodno u svakoj školi zbog stvaranja sigurnog okruženja za sve učenike, osobito one s posebnim potrebama.


Ilustracija: Školski.ba

Na ideju uvođenja medicinskog osoblja došli su učenici Osnovne škole Kovačići.

– Zainteresovanost je velika, prvobitno su učestvovala sva tri odjeljenja, ali se snizilo na osam učenika iz sva tri odjeljenja. Na ideju su došli naši prijatelji iz VII2 i oni su odlučili da imamo puno problema s medicinskim osobljem i zašto ne pričamo o tome i jednostavno nam je to postao neki zašto da ne, hajmo to i reakcija je bila veoma pozitivna, kazala je Lena Hasagić, učenica OŠ “Kovačići”.

Nakon identifikacije problema nedostatka zdravstvenih radnika u školama, određeni su naredni koraci. Jedan od njih je olakšanje školovanja djeci sa posebnim potrebama koji pohađaju školu Kovačići.

– Ima jedan dječak koji dobija svoj plan i program, ne radi isto kao mi, ali jako slično i dobija dobre ocjene. Mislim da bi mnogo ovo pomoglo zato što nekad se desi na sportu, pogode ga i to je njemu teško zato što ima posebne potrebe i sada njemu bi to stvarno olakšalo život, kazala je Gaia Tanović, učenica OŠ “Kovačići”.

Resornu ministricu upoznali su sa detaljima projekta, no još uvijek nisu dobili odgovor. Ni na naš upit nismo dobili odgovor da li će resorno ministarstvo pomoći pri realizaciji projekta. Roditelji djece koja pohađaju ovu školu slažu se da bi medicinsko osoblje trebalo biti u školama.

Kao vid prevencije, u školi se redovno održava sekcija iz prve pomoći.

– Članovi Prve pomoći su ažurni, u nekim vanrednim situacijama su spremni da pomognu drugovima i naravno da zovu Hitnu pomoć za neke veće intervencije. Njihova ideja za projekat je vrlo korisna i mislim da bi se mogla realizirati u školi, kazala je Aida Smajlović, nastavnica Biologije i aktivistkinja u Crvenom križu.

Mogući problem realizacije projekta jeste i stalni deficitarni broj ljekara u našim ustanovama. Optimizam postoji, kažu sagovornici, a primjer tome jeste nedavno zaposlenje novih kadrova u Općoj bolnici Abdulah Nakaš.