Učenica srednje škole Lamija Šahinović postala hafiza

Lamija je inače odlična učenica sa svim peticama.


Foto: Krajina.ba

Lamija Šahinović iz Cazina je danas položila hafiski ispit. Ona je pred Komisijom za polaganje hifza proučila posljednje stranice Kur’ana. Ispit je trajao petnaest dana – od 6. juna ove godine do danas.

Članovi Komisije su bili hafiz doc. dr. Mensur-ef. Malkić, hafiz Haso-ef. Popara, hafiz mr. Sadrudin-ef. Išerić, hafiz Hamza-ef. Lavić i hafiz Nedžad-ef. Ćeman.

Muhaffiz ovoj hafizi je bio njen otac hafiz prof. dr. Rifet-ef. Šahinović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i u Medresi Reis Džemaludin-ef. Čaušević.

Učenica je trećeg razreda Medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu, gdje je tokom svog školovanja do sada bila odlična učenica sa svim peticama, prenosi Avaz.ba.