U škole se uvodi novi predmet pod nazivom “Kritičko mišljenje”

"Predmet je moderno koncipiran da djecu od početka vodi kao kritičkom mišljenju i odvajanju onoga što je valjano od onoga što je nevaljano."


Ilustracija: Školski.ba / ENVATO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je kurikulum za novi izborni predmet u Hrvatskoj pod radnim nazivom Kritičko mišljenje, koji bi bio alternativa za učenike koji ne upisuju konfesionalnu vjeronauku, te ga je uputilo u javnu raspravu.

 – Nije bila ideja da napravimo pandan vjeronauku, nego još jedan predmet koji će biti ponuđen djeci koja ne upisuju vjeronauku, rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs na konferenciji za medije u četvrtak, piše N1.

 – Radna skupina napravila je izvrstan posao i kreirala kurikulum koji je više od onoga što podrazumijeva sama izbornost, kazao je.

 – Predmet je moderno koncipiran da djecu od početka vodi kao kritičkom mišljenju i odvajanju onoga što je valjano od onoga što je nevaljano, kazao je Fuchs i izrazio nadu da će ispuniti očekivanja.

Voditelj Radne skupine Bruno Ćurko rekao je da je kurikulum usmjeren prema nemanipulativnoj školi, odnosno, da djecu nastoji naučiti kako misliti, a ne što misliti.

 – Cilj je razvoj vještina koje podupiru kritičko mišljenje i da učenik može svoje mišljenje poduprijeti argumentima. Naveo je raspravu o vuku i psu kao primjer za manje uzraste. U toj priči pas odustaje od slobode i odabire sigurnost, a vuku je draža sloboda. Iz mog iskustva pola djece bi se opredijelilo za jedno, a pola za drugo. Bitno je da su argumentirana mišljenja trebaju poštivati, kazao je i zaključio da je predmet povezan sa skoro svim drugim predmetima koji postoje u školi.

Zamišljeno je da kurikulum mogu izvoditi nastavnici razredne nastave i oni koji predaju društveno-humanističku grupu predmeta, a predavat će se dva sata sedmično u svih osam razreda.

Kako je kazao ministar Fuchs, vjerovatno će biti uveden u 2023/2024. godini i naknadno će se odlučiti hoće li to biti frontalno u sve škole ili prvo u pedesetak eksperimentalnih škola. U školama će biti organizirani sastanci na kojima će roditelji bit informirani o njegovu uvođenju.