U RS-u smanjen, a u Federaciji BiH povećan broj srednjoškolaca

U samo pet godina broj srednjoškolaca u RS-u manji je za 4.216.


Foto: Envato
Foto: Envato

Broj učenika u srednjim školama u Federaciji BiH je u odnosu na prošlu godinu veći za 391 i iznosi 70.415. Ipak, stanje između kantona varira.

Četiri kantona su imala povećanje broja upisanih učenika, posebno Srednje-bosanski kanton i to za čak 729, ali su kantoni poput Unsko-sanskog imali značajno smanjenje.

U RS Kada je riječ o srednjim školama, na početku školske 2021/2022. godine, upisano je 35 615 učenika, što je u odnosu na 2020/2021. godinu manje za 720 učenika.

Poređenja radi, u školskoj 2017/2018 godini u srednje škole u RS-u upisano je 39 831 učenika. To znači da je u samo pet godina broj srednjoškolaca u RS manji za 4.216, prenosi kakanj-x.com.