U Kantonu Sarajevo otvara se privatna srednja škola

Otvara se nova privatna srednja škola i to QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo.


Foto: Patria

Skupština KS danas je okončala rad na 4. radnoj sjednici, a usvojila je sve četiri preostale tačke dnevnog reda.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje KS“ za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Plana. Finansijski plan iznosi 71.533.824 KM, od čega je oko 37,5 miliona KM planirano za aktivne mjere zapošljavanja.

Skupština je donijela i Odluku o postojanju javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “Rosulje” Vogošća, a zbog stalnog porasta broja djece predškolskog uzrasta, kao i osnovaca na području ove općine u posljednjih 12 godina, te prekapacitiranosti OŠ ‘Zahid Baručija’ i OŠ ‘Mirsad Prnjavorac’ koje ti učenici pohađaju.

Ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota-Muminović predstavila je Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ROSULJE” Vogošća što je također usvojeno.

Isto tako u KS bit će otvorena nova privatna srednja škola i to Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo – QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo. Škola će se nalaziti u dijelu zgrade SDP-a gdje je već smještena privatna osnovna škola.

Oštru raspravu izazvao je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Poslovne zgrade KJP Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo, koji zaključuju Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, a u vezi sa sistemom upravljanja saobraćajem u KS.

Riječ je o 800 kvadrata KJP Centar Skenderija, a svaki kvadrat će se plaćati 10 KM zakupa mjesečno na period od 10 godina.