Torbu spremi i bezbrižno u školu kreni

Dočekajte novu školsku godinu uz nagradnu igru BH Telecoma koji nagrađuje 100 sretnih školaraca sa vrijednim poklonima.


Svi koji pošalju SMS prema Pravilima igre od 20. jula do 20. avgusta sa svojih mobilnih uređaja stiču pravo za učešće u nagradnoj igri.

BH Telecom vas sprema za školu!

Danas počinje nova nagradna igra za školarce.

Svi koji pošalju SMS prema Pravilima igre od 20. jula do 20. avgusta sa svojih mobilnih uređaja stiču pravo za učešće u nagradnoj igri.

U ovoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi učenici osnovnih, srednjih i specijalnih škola u Federaciji BiH (od 1. do 9. razreda osnovne škole i od 1. do 3. razreda četverogodišnje srednje škole ili 2. razreda trogodišnje srednje škole), za  koje  budu  poslane SMS poruke na broj 061 11 98, u periodu trajanja nagradne igre (20. juli – 20. avgust 2017.).

Poslana SMS poruka treba da sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime učenika,
  • kontakt telefon za punoljetna lica ili kontakt telefon roditelja/staratelja za malodobna lica,
  • naziv škole
  • razred u nastupajućoj školskoj godini,
  • grad i „ključnu riječ“ koja će sadržajno ukazivati na nivo školskog obrazovanja i kanton u kojem živi učenik (skraćenica kantona i nivo školske ustanove).

 Upute za način sačinjavanja ispravne SMS poruke za učešće u nagradnoj igri

SMS može imati maksimalno 160 karaktera uzimajući u obzir i razmake.

Umjesto slova: š,č,ć,đ,dž,ž treba koristiti slova bez kvačica: s,c,c,dj,dz,z. SMS treba da sadrži sljedeće informacije:

Ime Prezime KontaktTelefon NazivŠkole Razred Grad KljučnaRiječ

(Ime/RAZMAK/Prezime/RAZMAK/KontaktTelefon/RAZMAK/NazivŠkole/RAZMAK/Razred/RAZMAK/Grad/RAZMAK/KljučnaRiječ)

Primjer ispravno poslanog SMS sadržaja:

Mirza Mujic 061123456 AlijaNametak VIII Sarajevo OSKS

Ključnu riječ tvore skraćenice nivoa obrazovanja i kantona iz kojeg dolazi učenik.

Nivo obrazovanja – skraćenice: OS i SS  (osnovna/srednja škola)

Kantoni – skraćenice:

TK- Tuzlanski kanton  (OSTK ili SSTK)

KS- Kanton Sarajevo (OSKS ili SSKS)

ZDK – Zeničko-dobojski kanton (OSZDK ili SSZDK)

USK – Unsko-sanski kanton (OSUSK ili SSUSK)

SBK –Srednjobosanski kanton (OSSBK ili SSSBK)

HNK – Hercegovačko-neretvanski kanton (OSHNK ili SS HNK)

ZHK – Zapadnohercegovački kanton (OSZHK ili SSZHK)

Kanton 10 – Kanton 10 (OSKanton10 ili SSKanton10)

PK – Posavski kanton (OSPK ili SSPK)

BPK – Bosansko-podrinjski kanton (OSBPK ili SSBPK)

Za jednog učenika može biti poslan neograničen broj SMS poruka sa različitih brojeva mobitela BH Telecoma, odnosno, sa jednog mobilnog broja BH Telecoma može biti poslan neograničen broj SMS poruka za neograničen broj učenika.

Nagradni fond za ovu nagradnu igru čini čak 100 nagrada, i obuhvata:

  • 50 vouchera za učenike osnovnih škola u vrijednosti od 150 KM/ kompleta udžbenika za učenike osnovnih škola
  • 50 tableta Lenovo Tab 2 A7-20 za učenike srednjih škola.

Izvlačenje dobitnika nagrada, biće provedeno putem slučajnog kompjuterskog odabira, do 25. avgusta 2017. godine.

I zato počnite već od danas slati vaše poruke! Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da se na brz i lak način potpuno opremite za početak nove školske godine i dočekate spremni septembar!

Više o Pravilima nagradne igre možete pogledati ovdje.

(Školski.ba)