Testirajte svoj fokus i vid: Da li možete da pronađete daljinski upravljač?

Gdje se sakrio daljinski upravljač?


Evo rješenja! Ukoliko ste uspjeli sami da ga pronađete, napišite nam koliko vremena vam je bilo potrebno za to.