Test opažanja: U mnoštvu malina pronađite jagodu

Možete li pronaći jagodu na slici?


Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da pronađete jagodu na ovoj slici.

Ako pronađete jagodu na slici, vaše sposobnosti opažanja su odlične.

Rješenje pogledajte na narednoj stranci…