Školska mozgalica: Možete li pronaći tri razlike na ovim slikama?

Na prvi pogled slike su identične, ali ipak kriju tri razlike. Možete li ih pronaći?


Rješenje

Mozgalice su korisne za školarce

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za školarce jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje.

Možete li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica za školarce: Pomjerite jednu šibicu da dobijete četiri trougla