Služba za rad i zdravstvo: Besplatne užine za 512 učenika

Općina Centar putem Službe za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica i ove godine sa 80.000 KM finansira nabavku đačkih užina za djecu iz porodica slabijeg imovinskog stanja.


Ovim projektom su, osim 11 osnovnih škola sa područja Centra, također obuhvaćena i djeca iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju djece i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”.

Općina Centar je za nabavku 512 užina za septembar već izdvojila 8.192 KM dobavljačima koji dostavljaju užine školskim ustanovama.

– Spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dječiji dodatak, dostavljaju škole na osnovu čega naša služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći.

S obzirom na smanjenje standarda života naših građana za oktobar ove godine radimo reviziju i očekujemo da se konačan broj djece, koja će dobijati besplatnu užinu, poveća.

Za jedno dijete mjesečno se izdvaja po 16 KM za užinu, istakla je za Oslobođenje Mersida Veiz, stručni saradnik iz oblasti socijalne zaštite Službe za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica Općine Centar.

Prema utvrđenim kriterijima najviše djece koja primaju besplatnu užinu dolazi iz Osnovne škole “Nafija Sarajlić” (117) zatim slijede škole “Alija Nametak” (97), “Hasan Kaimija” (67), JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju djece (63), “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” (37), Osnovna škola Katoličkog školskog centra (30), “Hasan Kikić” (28), “Musa Ćazim Ćatić” (27), “Silvije Strahimir Kranjčević” (13), “Vladislav Skarić” (11), “Isak Samokovlija” (10), “Safvet-beg Bašagić” (8) te iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” besplatnu užinu dobija četvero djece koja stanuju na području općine Centar.

(Oslobođenje)