Škole u Visokom traže bolje stručne timove u radu s djecom

Predstavnici osnovnih i srednjih škola s područja Visokog obratili su se resornom ministarstvu kantona s ciljem formiranja stručnih timova u školama gdje bi u radu s djecom bili angažovani psiholog, defektolog, logoped i socijalni radnik.


Ilustracija: Školski.ba
Ilustracija: Školski.ba

U pismu kojeg su uputili resornom ministarstvu obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona, a kojeg potpisuju direktori, članovi Vijeća roditelja i Školskih odbora su obrazložili zbog čega bi bilo bitno formirati stručni tim po njihovom prijedlogu, ali i način kako bi se aktivnosti realizirale na području Visokog.

– Potrebu za formiranjem jednog ovakvog tima vidimo u sve prisutnijim problemima i izazovima sa kojim se u svakodnevnom radu susreće i nastavno osoblje, ali i djeca, kako ona kojima je pomoć potrebna, tako i preventivno kompletna populacija osnovnih i srednjih škola. Iz dana u dan javljaju se nove okolnosti koje stvaraju izazove i probleme u nesmetanom i pravilnom radu, odgoju, usmjerenju i nadzoru djece kroz krovne obrazovne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, navodi se u dopisu.

Ističu da su upoznati da prema trenutnim pedagoškim standardima uvođenje traženih stručnih lica podrazumijeva normativno uređene procedure gdje je potrebno ispuniti uslove za upošljavanje stručnih lica u pojedinačnim školama, ali da gruba procedura zbog procesa cijelog teško može ispuniti ciljeve.

Ukazali su da je u ovom procesu, dobivanja potrebne dokumentacije za djecu kako bi imali pomoć u nastavi, teško i djeci i nastavnom osoblju.

– Dešava se da djeca sa vidnim defektima nemaju prilagođene planove, niti pomoć u radu, a zbog naprijed navedenih procedura i uslova, u praksi se dešava da štetu trpi cjelokupan obrazovni sistem, i to: nastavnici koji imaju svakodnevne poteškoće u organizaciji i realizaciji nastave, učenici kojima je stvarna pomoć potrebna, kao i ostala djeca na koju se negativno reflektuje uspjeh u ispunjavanju zadatih planova i programa. Svrha realizacije ovog Zahtjeva je pomoć djeci kojima je to potrebno, ali i preventivno djelovanje na kompletnu populaciju osnovaca i srednjoškolaca koji se u izazovnim vremenima svakodnevno susreću sa novim trendovima na koje teško može odgovoriti i nastavno osoblje, ali i roditelji kao pojedinci, dodaje se u dopisu.

Inicijativa formiranja tima sa stručnim licima bi se realizovala na način da resorne institucije odobre formiranje istog te u saradnji sa osnovnim i srednjim školama preciziraju dinamiku rada i posjeta.

Njihov prijedlog je jedna škola – jedan dan, gdje bi imali proporcionalno raspoređen stručni tim u svakoj školi.

Također, ovo smatraju prijelaznim rješenjem, odnosno, do mijenjanja pedagoških standarda i upošljavanja naprijed navednih stručnih lica u regularan radni odnos u školama.

Drugim riječima, traženi stručni tim predstavlja prijelazno rješenje do izrade novih kriterija za upošljavanje psihologa, a koji, kako poručuju neće biti stigmatizirajući, i to u svakoj osnovnoj i srednjoj školi, i koji neće podrazumijevati određeni broj djece sa utvrđenim defektima od nadležne socijalne ili zdravstvene ustanove u svakoj pojedinačnoj školi.

– Kao rezultat ćemo dobiti dugoročnu prevenciju i vršnjačkog nasilja, ali i mnogih drugih destruktivnih ponašanja, što svakako i jeste cilj, poručili su nadležnima.

Na kraju naglašavaju da će izmjena standarda za upošljavanje prvensteveno psihologa, ali i logopeda i defektologa, omogućit i učenicima i nastavnom osoblju puno kvalitetniji rad, kao i prevenirati nadolazeće izazove u osnovnom i srednjem obrazovanju.