Sarajevski učenici darivali djecu iz Centra za socijalni rad

Da i djeca bez roditeljskog staranja smještena u hraniteljske porodice, te djeca čije porodice žive u teškim materijalnim prilikama, dožive radost nastupajućih praznika, potrudili su se učenici OŠ "Skender Kulenović" sa svojim učiteljima i nastavnicima, učenici JU Treće Gimnazije sa svojim profesorima i članovi Omladinske škole FK Željezničar.


Učenici OŠ “Skender Kulenović” pripremili su i uručili direktoru JU Kantonalni centar za socijalni rad 60 paketića, učenici JU Treće Gimnazije 125 paketića i članovi Omladinske škole FK Željezničar 90 paketića.

Na predivnoj gesti koja je usrećila 275-ero naše djece, direktor Centra Mahir Delić zahvalio se djeci, učiteljima i profesorima te članovima Omladinske škole FK Željezničar.

Djecu, učitelje, nastavnike, profesore i članove Omladinske škole FK Željezničar, direktor je pozvao na nastavak saradnje kroz realizaciju zajedničkih projekata, a sve s ciljem, da se djeci bez roditeljskog staranja smještenoj u hraniteljske porodice i djeci čije porodice žive na granici siromaštva, obezbijede predpostavke za njihovo zdravo odrastanje.

U ime djece koja se nalaze u sistemu brige i zaštite Centra, kojoj su namijenjeni paketići, koji su brižno i s puno ljubavi pripremani od strane njihovih drugara uz podršku učitelja, nastavnika, profesora, trenera i roditelja, direktor Centra Mahir Delić uručio je Zahvalnice.