Sarajevo: Učenici znaju kako da grad bude zeleniji

Kada neće sistem, hoće djeca. Boriti se, animirati i skretati pažnju na problem betoniranja zelenih površina u KS-u.


Foto: Oslobođenje

Učenici sedmih razreda OŠ “Džemaludin Čaušević” vrijedno se pripremaju za općinsko takmičenje u okviru praktičnog dijela predmeta Građansko obrazovanje, pod nazivom Projekt Građanin u organizaciji Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje i Obrazovnog centra za demokratiju ljudska prava CIVITAS. Takmičenje će se održati online od 27. do 31. marta.

– Ove školske godine učenici su odabrali problem koji se odnosi na betoniranje zelenih površina koje rezultira njihovim nedostatkom u KS-u. Istražujući ovaj problem, učenici su došli do podataka da ovim tempom, u KS-u će ostati veoma malo javnih zelenih površina koje će biti na raspolaganju građanima, a koje pored estetskih imaju i bitan uticaj na kvalitet življenja. Učenici su sa velikim žarom radili, istraživali i detektirali alternativne mjere javne politike koje se odnose na ovaj problem, predložili razrednu mjeru javne politike za koju se zalažu da bi mogla dovesti do rješavanja problema nedostatka zelenih površina te napravili akcioni plan, detektirali pojedince i organizacije koje bi im mogle pomoći pri mjerama za koje se oni zalažu, kazala je Selvira Mašnić, nastavnica Građanskog obrazovanja, piše Oslobođenje.

Naglasila je da kroz praktični dio uče na koji način mogu biti aktivni građani i participirati u donošenju odluka, te razvijati govorničke i prezentatorske vještine.