Saopštenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

Saopštenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS povodom tragične smrti učenika Mahira Rakovca.


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izražava duboko žaljenje i saosjećanje sa roditeljima Mahira Rakovca, koji je tragično preminuo 14.12.2015. godine u Sarajevu.

Ovom prilikom želimo istaći da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, poduzelo određene aktivnosti za rasvjetljavanje ovog slučaja, te će u narednom periodu iste intezivirati i ojačati, kako bismo u što skorije vrijeme imali sve relevantne informacije o navodima iz pisma koje su iznijeli roditelji nastradalog dječaka i zauzeti odgovarajući stav po pitanju istih.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uputilo je zahtjeve i molbe svim relevantnim institucijama iz oblasti obrazovanja, kao i ministarstvima u čijoj su nadležnosti nadzor nad obrazovanjem i provođenje mjera iz oblasti vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije. Shodno navedenom, najužu saradnju, a povodom navedenog slučaja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će uspostaviti i sa nadležnim tužilaštvom.

U osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo provode se programi prevencije vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, u okviru godišnjih programa rada škola, s tim da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u narednom periodu nastaviti pojačanu kontrolu provedbe istih, zahtijevati detaljne izvještaje o realizaciji istih, kao i zahtijevati na oštrijem provođenju procedura kada bilo koje nasilje u školama bude prijavljeno školama Ministarstvu.

Ovim putem želimo informisati javnost da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nije obavješteno o slučaju zlostavljanja nad dječakom Mahirom Rakovcem, ali da će Ministarstvo preduzeti sve aktivnosti i radnje koje podrazumijevaju ispitivanje odgovornosti, te poduzeti najoštrije mjere ukoliko se utvrde navodi roditelja o vršnjačkom nasilju.

MINISTAR
Prof. dr. Elvir Kazazović