Romski jezik kao izborna nastava u školama u Tuzlanskom kantonu

Tuzlanski kanton ovim je postao prvi u Bosni i Hercegovini koji sistemski doprinosi stvaranju obrazovne sredine bez diskriminacije.


Foto: Školski.ba / Freepik

Romski jezik će od iduće školske godine u tuzlanskom kantonu biti jedan od izbornih predmeta.

Rezultat je to višegodišnjeg pritiska udruženja koja predstavljaju Rome kao nacionalnu manjinu u TK. Nastavni plan i program u kojem je planiran i romski jezik, potpisao je danas ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Tuzlanski kanton ovim je postao prvi u Bosni i Hercegovini koji sistemski doprinosi stvaranju obrazovne sredine bez diskriminacije i očuvanju prava nacionalnih manjina.

 – Ovo je jedno od strukturalnih rješenja koje ima za cilj potpunu integraciju pripadnika romske nacionalne manjine u obrazovni sistem. Od sljedeće školske godine počet će implementacija romskog jezika u našim školama, na način kako je to predviđeno zakonom i ostalim pratećim propisima a do tada ćemo pripremiti sve segmente koji se odnose na ovo a to je priprema kadra i svega ostalog, kazao je ministar Omerović, pišu Vijesti.ba.

Da je ovo značajan korak ne samo za TK nego i za BiH u cjelini, kojim iskazuje opredijeljenost za njegovanje različitosti i promoviranje međukulturalnog razumijevanja, naglasio je i službenik za obrazovanje Misije OSCE-a u BiH – Regionalni ured Tuzla Nihad Mešić.

 – Usvajanje ovog nastavnog plana i programa svjedoči šta se sve može postići kada se različite zajednice, vladine institucije, civilno društvo i međunarodne organizacije udruže kako bi radile na promoviranju različitosti, inkluzivnosti i međusobnog poštovanja, kazao je Mešić.

Zadovoljstvo što veliki broj djece romske nacionalne manjine danas pohađa sve nivoe obrazovanja pokazao je i saradnik za romska pitanja Mehmed Mujić naglašavajući da je to siguran znak da se probudila svijest o značaju i važnosti obrazovanja kod same romske djece.

 – Moram reći da TK prednjači u odnosu na druge kantone u FBiH a možemo reći i na nivou balkanskih zemalja i Evrope. Mi smo prva institucija ministarstva obrazovanja koja je po ovom pitanju riješila problem uvođenja romskog jezika, kazao je je Mujić.

Izučavanje romskog jezika i nacionalne kulture, smanjit će predrasude i stereotipe o Romima. Iako je mnogo toga već napravljeno tek predstoje aktivnosti koje se tiču obuke predavača.

 – Mi smo kao udruženje radili mnogo na ovome a u nastavku nas također očekuje posao a to je izrada udžbeničke literature za nastavni predmet. Već imamo određeni broj udžbenika koji smo uradili a trudićemo se da osposobimo što veći broj nastavnika koji bi mogao da predaje romski jezik, kazao je predstavnik Udruženja Roma „Euro Rom“ Tuzla Nedžad Jusić.