Roditeljstvo: Kako postupiti kada dijete pogriješi?

Maria Montessori je dala tako jednostavan, a tako učinkovit savjet.


Foto: Školski.ba / Freepik

Prva studentica medicine u Italiji, Maria Montessori često je naglašavala važnost poštovanja djeteta, njegove slobode samoizražavanja te odgoja i obrazovanja putem osjetila i pokreta. A jedan od mnogih i korisnih savjeta glasio je baš tako:

Poštujte dijete i kada pogriješi. Na taj će način brže ispraviti greške.

Objasnila je to činjenicom da su pogreške važne, jer dopuštaju slobodu eksperimentiranja, otkrivanja i, na kraju, istraživanja. Ako ih spriječimo samo da bismo ih ispravili možemo, objašnjava, odvratiti pažnju koja se upravo probudila. Ako ometamo cijeli proces samo radi krajnjeg rezultata, ograničavamo kapacitet stvaranja, prenose Roditelji.story.hr.

Zato kada vaše dijete napravi pogrešku, umjesto da se izderete ili da ga izgrdite, možete reći:

 – Izgleda da ti je ispao ručak. Idemo ga zajedno počistiti.

Evo i još nekoliko smjernica Marije Montessori u situacijama kada dijete pogriješi:

  • Nagrađivanje savršenstva nije najbolji pristup
  • Pogreške se promatraju kao dio procesa učenja
  • Pokažite vlastite greške kako bi djeca mogla vidjeti da ni odrasli nisu savršeni
  • Cilj je pomoći djeci da sama prepoznaju i uklone greške.