Jednom joj kolegica rekla: –Ne plaćaju me da volim djecu. Plaćaju me da ih naučim nečemu. Ja moram podučavati. Oni moraju učiti. To je sve. 

Znaš, djeca ne uče od ljudi koje ne vole, odgovorila je Rita.

(Školski.ba)