Reforma obrazovanja u BiH: Predložena 22 nova predmetna kurikuluma

Bosni i Hercegovini potrebna je reforma obrazovanja.


Bosni i Hercegovini potrebna je reforma obrazovanja. O tome se govori 20 godina, ali pomaka nema. Radna grupa u Sarajevskom kantonu izradila je 22 predmetna kurikuluma, koja bi mogla da donesu svojevrsnu revoluciju u obrazovanju.

Međutim, bez političke volje, sav posao bit će uzaludan, a vrijeme i novac bačeni.

Novi sistem zahtijeva edukaciju nastavnika, pruža im više fleksibilnosti, a u fokus stavlja dijete. Zato promjene moraju biti iz temelja.

 – Svako dijete ima svoje potencijale i svakom djetetu treba pokazati da je vrijedno i da je svima nama stalo do svakog ovog djeteta, rekao je Namir Ibrahimović, direktor OŠ “Safvet-beg Bašagić” za Al jazeera Balkans.

Više o tome pogledajte u video prilogu.