Putujući vrtić – predškolsko obrazovanje za djecu koja žive u udaljenim dijelovima Sarajeva

JU Djeca Sarajevo od kraja 2020. godine nudi predškolsko obrazovanje za djecu u udaljenim područjima.


JU Djeca Sarajevo od kraja 2020. godine nudi predškolsko obrazovanje za djecu o u udaljenim područjima te i ove godine pozivaju roditelje da upišu djecu u Putujući vrtić, koji dolazi do mnogih udaljenih općina i u kojem se realizuje obavezni program za školsku 2021/2022. godinu

Caritas Švicarske od maja 2018. godine u saradnji s JU „Djeca Sarajeva“ implementira projekt “Predškolsko obrazovanje za svu djecu”- PEACH.

U proteklom periodu pružili su podršku JU „Djeca Sarajeva“ u pokretanju prvog Putujućeg vrtića u Kantonu Sarajevo, s ciljem ostvarivanja dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu iz ruralnih dijelova Kantona Sarajevo.

S ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, Caritas Švicarske ulaže dodatne napore da pruži podršku JU Djeca Sarajeva u kampanji da Putujući vrtić dođe do djece kojoj su predškolski odgoj i obrazovanje uskraćeni, navodi se u saopćenju ove organizacije, prenosi Depo.ba.

JU Djeca Sarajevo od kraja 2020. godine nudi predškolsko obrazovanje za djecu o u udaljenim područjima te i ove godine pozivaju roditelje da upišu djecu u Putujući vrtić, koji dolazi do mnogih udaljenih općina i u kojem se realizuje obavezni program za školsku 2021/2022. godinu.