Prirodna svjetlost poboljšava učenje

Najnovija istraživanja koja su se bavila uticajem svetlosti na produktivnost neosporno su dokazala ono na šta ljekari već godinama upozoravaju. Nedostatak prirodne svjetlosti i sve veća izloženost vještačkom osvjetljenju tokom učenja i rada ne samo da smanjuju našu produktivnost, već i utiču na naše zdravlje.


An open book with lighting by a star inside a lightbulb
Ilustracija: Envato

Naime, istraživanja koja su obuhvatila učenike i studente pokazala su snažnu vezu između svjetlosti i učenja. Učenici iz škola čije su prostorije dobro osvjetljene prirodnom svjetlošću, imali su znatno bolje rezultate na testovima od onih čije prostorije oskudijevaju u osvjetljenju.

Savremena civilizacija nameće oku veoma teške zadatke za koje ono nije dovoljno prilagođeno. Sve veća i učestalija izloženost izvorima vještačke svjetlosti bilo tokom svakodnevnih radnji ili tokom učenja može uzrokovati veliki broj poremećaja vida i oboljenja oka. Sasvim sigurno vam se dogodilo da nakon cjelodnevnih predavanja u amfiteatru i učionicama gdje nema dovoljno prirodne svetlosti ili nakon učenja uz lampu osjetite glavobolju, vrtoglavicu, zamućen vid. Sve su to alarmantna upozorenja koja vam šalje organizam. Prilagođavanje oka izvorima vještačke svjetlosti zahtijeva izuzetno naprezanje, budući da prirodno naš organ vida nije dizajniran da bi u toj mjeri koristio vještačku svjetlost umjesto prirodne, pa tako prije ili kasnije dolazi do zamora.

Važno je istaći da je naša potreba za prirodnom dnevnom svjetlošću subjektivna i da zavisi od različitih faktora. Ali isto tako dokazano je da, upravo zbog prirode našeg organa vida, prirodna svjetlost znatno utiče na našu produktivnost. Veća potreba za koncentracijom zahtijeva i veću količinu dnevne svjetlosti. Iz tog razloga, veoma je bitno da se dnevna svetlost koristi u obrazovnim institucijama, školama i fakultetima.

Obimno američko istraživanje, pokazalo je da su učenici, koji su imali bolje uslove za rad zahvaljujući kvalitetu prirodne svetlosti, završili testove iz matematike i jezika 20 do 26 odsto brže i 7 do 18 odsto bolje nego njihovi vršnjaci koji su imali nedostatak prirodne svjetlosti u učionicama u kojima su testove polagali.

Do još ozbiljnijih zaključaka došao je i Džon Ot, počasni doktor Univerziteta u Čikagu, koji je ustanovio da neprirodna svjetlost u znatnoj mjeri utiče na osnovne funkcije organizma što se kasnije odražava na zdravlje i životni vijek. Na osnovu istraživanja koja je sprovodio na miševima otkrio je da oni miševi koji su tokom života izloženi vještačkoj svetlosti žive dvostruko kraće od miševa izloženih sunčevoj svjetlosti. Takođe, u višemjesečnom eksperimentu vršenom u školskim učionicama, ustanovio je da su djeca koja borave pod vještačkom rasvjetom znatno nemirnija, da imaju poteškoća s pamćenjem i koncentracijom.

Stoga uzimajući u obzir sve ove informacije i znanje da je od nastanka čovjekov životni ritam u uskoj vezi sa ritmom promjene svjetlosti i tame u prirodi na dnevnom nivou, moramo se potruditi da koristimo pretežno prirodnu svjetlost tokom učenja kako bismo podstakli produktivnost i ostvarili svoj maksimum.