Prijavite se na konkurs za dodjelu učeničkih stipendija

Finansijska sredstva za stipendiranje učenika osigurava Fondacija “IMAN” Velika Kladuša.


Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „IMAN“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje konkurs za dodjelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Velika Kladuša za školsku 2021/2022. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “IMAN” V. Kladuša.

Potrebna dokumentacija

  • Ovjerena kućna lista
  • Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije/invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg doplatka ili primanja po bilo kojem osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdana od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje)
  • Ovjerena kopija školske knjižice/svjedočanstva sa naslovnom stranicom iz prethodne školske godine
  • Ukoliko je učenik bez jednog ili oba roditelja, čiji su roditelji ili jedan od roditelja teško bolesni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
  • Ostvareni rezultati na školskim, općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima (dostaviti odgovarajući dokument u vidu diplome, priznanja ili pohvale).
  • Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).

Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije

Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa učenicima stipendistima da će obezbijediti 25 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola u visini od 600,00 KM (10 stipendija), 800,00 KM (10 stipendija) i 1000 KM (5 stipendija). Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i učenika (staratelja).

Način i rok prijave na Konkurs

Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na ovoj adresi. Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju tehničkih problema prilikom apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na [email protected] ili mobitelom na broj 00387 62 717 715 (viber).

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.