Priče za laku noć: Ako se sjećate priče “Djed i repa” onda ste imali sretno djetinjstvo

Da li se vi sjećate ove priče? Oni koji je doista razumiju, složit će se da je to jedna od najljepših priča sa najdubljim porukama.


Priča o zajedništvu, o tome kako “kad se male ruke slože, sve se može, sve se može…”

Djed i repa

Posijao djed repu. Izraste repa golema, pregolema. Stade djed repu čupati iz zemlje: povuci, potegni, iščupati ne može.

Pozove djed u pomoć baku.

Baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove baka u pomoć unuku.

Unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove unuka u pomoć psića Žuću. Žućo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove Žućo u pomoć macu.

Maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove maca u pomoć miša.

Miš za macu, maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupaju repu!

Ova priča definitivno na pravi način objašnjava kako je život u zajednici jako bitan i kako su nam u mnogim situacijama potrebni iskreni prijatelji koji će nam pomoći da prevaziđemo sve životne probleme.