Poziv školama u FBiH: Počinje projekat „Zelena revolucija 2“, moguće je osvojiti vrijedne nagrade

Cilj projekta je edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada.


Foto: Envato
Foto: Envato

Obavještavamo osnovne škole FBiH o početku projekta „Zelena revolucija 2“. Cilj projekta je edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine.

U projektu će učestvovati prvih 200 škola, koje se prijave putem online obrasca na web stranici: www.zeos.ba ili klikom ovdje, najkasnije do 30. septembra 2022. godine.

Osnovni podaci o projektu Zelena revolucija

Trajanje: 19.09.2022 – 31.05.2023.

Ciljna skupina: učenici i roditelji učenika osnovnih škola

Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade i to prva nagrada eko učionica na otvorenom u vrijednosti do 5.000,00 KM, druga nagrada televizor, treća nagrada projektor, četvrta nagrada televizor, za najveću sakupljenu količinu po učeniku. Pored navedenog, u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka, osim za one škole koje osvoje neku od navedenih nagrada. Sve navedeno je za škole potpuno besplatno.

Projektne aktivnosti će u školama vršiti nastavno osoblje svake pojedinačne škole, a prvi online zajednički sastanak sa koordinatorima je planiran online 04. oktobra 2022. godine.

Od škola se očekuje angažman za provođenje pripremljenih prezentacija u svim razredima, podjelu dostavljenih letaka i plakata, organizovanje jedne radionice za izradu predmeta od e-otpada na nivou škole, podsticanje učenika na pravilno odlaganje e-otpada u toku trajanja projekta, te objavu fotografija projektnih aktivnosti ili radova djece i teksta na svojim društvenim mrežama uz tag @zeosekosistem, te web stranici. ZEOS će takmičenje, svaku objavu i poziv škole za lokalnu zajednicu podržati, stoga koordinatori mogu linkove objava poslati i putem e-maila [email protected], ukoliko ne mogu tagovati @zeosekosistem.

Više informacija o ovoj temi pročitajte ovdje.