Postajemo li zemlja staraca? U RS-u ugašene 23 područne škole, situacija u FBiH nešto bolja

Nije novost da je u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu, sve manji broj đaka u školskim klupama.


Foto: Envato
Foto: Envato

Samim time, manji je broj studenata na univerzitetima, a sve su to posljedice bijele kuge vidljive iz zvaničnih podataka.

Zvanični podaci kojima raspolaže Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, pokazuju da je situacija u ovom segmentu koji se odnosi na broj osnovnih i srednjih škola konstantna te se ne bilježi drastični pad.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u školskoj 2021/22. godini, u odnosu na prethodnu školsku godinu, ukupan broj osnovnih škola je manji za devet, ali radi se o područnim školama, odnosno isturenim odjeljenjima centralnih škola.

– Kada su u pitanju centralne škole, njih je 413, i taj broj se nije smanjio u odnosu na prethodnu školsku godinu. Dakle, došlo je do smanjenja broja osnovnih škola za 9 područnih škola ili isturenih odjeljenja centralnih škola, odgovor je Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za Klix.ba.

Federacija BiH na “pozitivnoj nuli”, podaci za RS zabrinjavajući

Kada je u pitanju broj zatvorenih škola u prethodnom periodu, može se konstatovati da se u prethodnih pet školskih godina na godišnjoj osnovi u prosjeku broj područnih škola/isturenih odjeljenja smanjivao za 10,5 škola te se može smatrati da je smanjenje broja područnih škola u prošloj školskoj godini manje nego u prethodnom petogodišnjem periodu.

– Što se tiče broja centralnih škola, on je u prethodnom petogodišnjem periodu konstantan, čak je došlo i do povećanja broja centralnih škola za dvije škole, tj. u školskoj 2018/19. je bilo 411 centralnih škola 2 , a u školskoj 2021/22. godini bilo ih je 413, pojašnjavaju iz ministarstva.

Kada su u pitanju srednje škole, broj srednjih škola se u prethodnom petogodišnjem periodu kretao na sljedeći način: školska 2017/2018. godina – 213 škola, školska 2018/2019. godina – 214 škola, školska 2019/2020. godina – 216 škola, školska 2020/2021. godina – 215 škola i školska 2021/2022. godina – 214 škola.

Na osnovu podataka Agencije za statistiku BiH, u posljednjih pet godina u RS-u ugašene su 23 osnovne škole, uglavnom područne, a broj učenika manji je za 5.837.

U bh. entitetu RS evidentira se i znatno manji broj osnovaca, s obzirom da je u godini za nama bilo 85.533 osnovca, što je pad za jedan i po procenat u odnosu na 2021.

Također, smanjuje se i broj srednjoškolaca pa je tako na početku školske 2021/2022 upisano 35.615 učenika, odnosno više od dva posto manje nego godinu prije toga.

Pokrenuti adekvatne mjere protiv negativnih trendova

Bez obzira što je u FBiH situacija nešto bolja, bar u ovoj oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, to ne umanjuje činjenicu da je cijela teritorija BiH pogođena negativnim prirodnim priraštajem kao posljedicom migracija, kretanja rodnosti i smrtnosti.

Naša država je proglašena kao “država staraca”, a sve će to, kroz nekoliko godina, rezultirati sličnim, ako ne i dosta lošijim, podacima nego što su sada na području RS-a.

Stoga, ovom problemu, koji prijeti da postane vodeći, treba pristupiti detaljno i ozbiljno te pokušati – ako ne, bar za sada, obustaviti – onda usporiti negativne sociološke trendove.