Počela rekonstrukcija kabineta za fiziku, hemiju i biologiju u pet osnovnih škola u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo realizuje prvu fazu projekta rekonstrukcije kabineta za fiziku, hemiju i biologiju u pet osnovnih škola na području KS.


Trenutno se radovi izvode u O.Š. “Aleksa Šantić”, O.Š. “Skender Kulenović”, O.Š. “Čengić Vila I”, “Druga osnovna škola” i O.Š. “6. Mart”.

Kako navode iz resornog ministarstva, u ovoj fazi biće obuhvaćeno još pet škola, a to su: O.Š. “Mirsad Prnjavorac”, O.Š. “Hrasno”, O.Š. “Musa Ćazim Ćatić”, O.Š. Hašim Spahić” i O.Š. “Mula Mustafa Bašeskija”.

Ukupna vrijednost radova je 515.000 KM, a sredstva su osigurana u Budžeta za 2022. godinu.

Navedeni projekt Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija.