PIPOL: Edukativno-nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola

“PIPOL” povodom obilježavanja 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele i izliječene od raka, raspisuje Edukativno-nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola.


Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona “PIPOL” povodom obilježavanja 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele i izliječene od raka, raspisuje Edukativno-nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona na temu “IAKO SMO RAZDVOJENI, OSTAJEMO POVEZANI”.

Javni poziv za učešće u konkursu objavljen je 01.02.2021.godine na službenoj Facebook stranici Udruženje “PIPOL” Tuzla. Konkurs će biti dostavljen i na e-mail adrese svih osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Konkurs “IAKO SMO RAZDVOJENI, OSTAJEMO POVEZANI” ima za cilj prvenstveno pružiti podršku djeci oboljeloj i izliječenoj od raka koja su nosila maskice na licu i bila u socijalnoj izolaciji i prije pandemije COVID-19, ali i njihovim zdravim vršnjacima kojima je pandemija COVID-19 promijenila život i nametnula nove standarde življenja i ponašanja.

Sekundarni ciljevi konkursa su razvoj vršnjačke solidarnosti, edukacija građanstva i cjelokupne društvene zajednice.

Konkurs “IAKO SMO RAZDVOJENI, OSTAJEMO POVEZANI” primarno je humanitarnog karaktera i njegov osnovi cilj je da priča o raku kod djece bude univerzalna i da se podrška podjednako odnosi na svu djecu koja su se borila/izborila sa rakom, pri tome ne ističući niti jedno dijete jer je svaka borba sa rakom jedinstvena a podjednako teška.

Sekundarni cilj ovog konkursa je i podrška svim mališanima i mladima kojima je pandemija COVID-19 promijenila život i nametnula nove norme življenja i ponašanja, te neizvijesnost povratka u normalne životne tokove.

Konkurs je utemeljen na principima zdravog natjecateljskog duha i principima fer i zdrave konkurencije. Zbog pandemije COVID-19 ovogodišnje nagrade su i više nego simbolične, dva donatorska čeka u vrijednosti od 50 KM i dva seta zaštitnih maskica za lice sa simbolom zlatne vrpce ljubavi i podrške (30 komada).

Simboličnim nagradama, sa dva donatorska čeka u iznosu od 50,00 KM i 30 komada personaliziranih maskica za lice, nagraditi će se jedna fotografija sa prigodnim sloganom podrške koju dostave učenici osnovne škole, i jedna fotografija sa prigodnim sloganom podrške koju dostave učenici srednje škole, koje prikupe najveći broj oznaka “Like/Sviđa mi se”.

Napomena: Druge oznake/reakcije neće se uzimati u obzir, i njihov broj neće odlučivati o pobjednicima konkursa.

Prispjele fotografije na konkurs ne smiju sadržavati logotipe autora fotografije ili druga slična, naknadno uvrštena, obilježja na fotografijama koja nisu predmet ovog konkursa. Svi učesnici konkursa dužni su voditi računa o važećim higijensko-epidemiološkim mjerama.

U nagradnom konkursu pod jednakim uslovima imaju pravo sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Nagradni konkurs će biti raspisan od 01.02.2021. a fotografije sa prigodnim sloganima podrške na temu “IAKO SMO RAZDVOJENI, OSTAJEMO POVEZANI” mogu se dostavljati na e mail adresu: [email protected] do 10.02.2021.godine, do 16.00.sati.

Prikupljanje oznaka “LIKE” trajati će od 12.02. do 15.02.2021.godine do 20.00. sati kada će na službenoj Facebook stranici Udruženja “PIPOL” biti proglašeni pobjednici nagradnog konkursa u navedenim kategorijama. Donatorski čekovi, nagrade i plakete za društvenu odgovornost pobjednicima konkursa biti će uručeni najkasnije do kraja mjeseca februara 2021.godine.

Način učešća:

Na službenu e-mail adresu: [email protected] do 10.02.2021.godine do 16.00.sati potrebno je dostaviti:

  • Jednu fotografiju i prigodan slogan podrške u skladu sa tematikom konkursa. Jedno odjeljenje/sekcija može dostaviti samo jednu fotografiju i slogan podrške u skladu sa tematikom konkursa, a broj fotografija i slogana podrške na nivou škole nije ograničen.
  • Prilikom dostavljanja fotografije i slogana podrške obavezno navesti sljedeće podatke: naziv škole, razred i broj/oznaka odjeljenja ili naziv sekcije, kontakt telefon punoljetne osobe koja predstavlja odjeljenje/sekciju

NAPOMENA: Fotografije moraju biti u adekvatnom formatu i nije dozvoljeno slanje fotografija u Wordu ili nekim drugim dokumentima. Fotografije i poruke podrške prispjele nakon 10.02.202021. godine neće moći učestvovati u takmičarskom dijelu, te strogo molimo sve zainteresovane učesnike da se pridržavaju navedenih termina.

Svim učesnicima biti će potvrđen prijem e mail-a, a ukoliko ne dobijete povratnu informaciju, znači da Vaš e mail nije stigao na našu adresu, te vas molimo da isti pošaljete ponovo ili nas kontaktirate na e mail adresu: [email protected] udruzenje ili na telefon broj 061 510 491.

NAPOMENA: Ukoliko jedna škola dostavlja više odjeljenskih/sekcijskih fotografija i slogana podrške na nagradni konkurs, svaku fotografiju zajedno sa sloganom podrške i drugim traženim podacima je potrebno dostaviti samostalno (jedna fotografija i slogan podrške, potrebni podaci – jedan e -mail).

Pravila nagradnog konkursa :

Slanjem fotografije na nagradni konkurs dajete saglasnost da ista bude objavljena na Facebook page – u Udruženja “PIPOL” Tuzla, pod opcijom javno, u jednom od dva različita albuma: FOTOGRAFIJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA i FOTOGRAFIJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA.

Prilikom odabira pobjednika u obzir će se uzimati samo oznake “Like/Sviđa mi se” koje se nalaze na fotografijama objavljenim na službenoj FB stranici Udruženja “PIPOL”.

NAČIN GLASANJA:

– Označite fotografiju i poruku podrške (ili više njih) sa oznakom “Like/Sviđa mi se”.

Završne odredbe:

Udruženje “PIPOL” kao organizator konkursa poziva sve učesnike i cjelokupnu javnost da u provom planu bude humana strana ovog konkursa i da svi zajedno budemo podrška prvenstveno djeci oboljeloj i iziječenoj od raka, a potom i onima koji su na ovaj način odlučili iskazati solidarnost i podršku svojim vršnjacima.

Pozivamo sve učesnike i cjelokupnu javnost na fer i korektno natjecanje, zasnovano na pricipima “zdrave” konkurencije, jer su nagrade i više nego simbolične.

Prije i tokom trajanja takmičarskog dijela – glasanja, strogo je zabranjeno isticanje (putem bilo kojeg savremenog načina komunikacije: na privatnim profilima učesnika i njihovih prijatelja, putem poruka na društvenim mrežama, SMS poruka, kao i putem svih drugih tradicionalnih i savremenih kanala komunikacije) da će se osvojena nagrada donirati u humanitarne svrhe, što podrazumijeva i strogu zabranu isticanja imena osoba kojima bi se ista donirala. Nakon osvajanja i preuzimanja nagrade, istu je strogo zabranjeno pokloniti/donirati trećim pravnim licima ( udruženjima, organizacijama i slično…).
Udruženje “PIPOL” kao organizator neće ulaziti u načine i metode prikupljana oznaka “Like/Sviđa mi se” ali ističemo da isti trebaju biti “organskog” porijekla, sa profila koji dolaze sa B/H/S govornog (i/ili regionalnog) područja, te da je strogo zabranjena upotreba svih aplikacija ili bilo kojih drugih automatskih/savremenih načina/metoda za povećanje oznaka “Like/Sviđa mi se”.
Strogo je zabranjeno i sponzorisanje fotografija od strane učesnika ili šire javnosti.

Svi učesnici koji budu koristili navedene aplikacije/metode biti će odmah diskvalifikovani iz daljnjeg natjecanja.

Tokom natjecanja dozvoljeno je dijeliti fotografije, pozivati prijatelje i širu javnost da vas podrže, ali u skladu sa principima “zdrave konkurencije”, poštenog i fer natjecanja.
Organizator ne snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe te zadržava pravo da prilikom neželjenih i nekontrolisanih dešavanja i odstupanja o prvobitne svrhe konkursa, isti poništi bez obaveze raspisivanja novog konkursa.

Za sve dodatne informacije i dogovore stojimo Vam na raspolaganju putem sljedećih kontakata: [email protected] ili na telefon broj 061 510 491 – Amra Mujkanović, ili [email protected] ili na telefon broj 061 200 636 – Amra Saračević/predsjednica Udruženja.

https://www.facebook.com/PipolTuzla/posts/3624428230939014