računske operacije

  • Robot professor explains Pi mathematical constant irrational number 3.14.

    Riznica znanja: Kako sabirati razlomke

    Razlomci predstavljaju veliku muku učenicima šestog razreda. Često se čine kao zbunjujuća i teška lekcija. Donosimo jednostavnan način sabiranja razlomaka, uz asocijaciju leptira.

  • Robot professor explains Pi mathematical constant irrational number 3.14.

    Riznica znanja: Kako sabirati razlomke

    Razlomci predstavljaju veliku muku učenicima šestog razreda. Često se čine kao zbunjujuća i teška lekcija. Donosimo jednostavnan način sabiranja razlomaka, uz asocijaciju leptira.