Ove tri osobine dijete nasljeđuje od majke

Način na koji ćemo ostariti uveliko zavisi od majčinih gena, pokazali su njemački naučnici.


Mother with kids
Ilustracija: Envato

Postoje neke stvari koje se mogu naslijediti samo od majke, a istraživači su došli do takvih podataka. Kada se rodi, dijete nosi gene oba roditelja. Međutim, na inteligenciju, starenje i sklonost ka gojenju očevi geni nemaju utjecaj.

Istraživanje koje je vršeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazlo je da na inteligenciju najviše utječu majčini geni. U odnosu na majčin koeficijent inteligencije, djetetov varira samo nekih 15 bodova. Na inteligenciju, također, utječu socio-ekonomski status i obrazovanje.

Prema njihovim riječima, DNK iz mitohondrija, koji nasljeđujemo isključivo od majke, djelom utječe na način na koji starimo.

Mnogi naučnici ističu da nasljeđujemo metabolizam od majke, što potom utječe i na to da li ćemo se brže gojiti. Ukoliko majka ima višak kilograma, povećava se vjerovatnoća da će i dijete biti gojazno, prenosi Avaz.