Otvorena ljetnja škola o smjernicama za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom

Polaznici Ljetnje škole „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH“ koja je otvorena u ponedjeljak na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu provest će intenzivnu edukaciju na ovu temu.


Foto: zasvakodijete.ba

Za učešće se prijavilo je više od 60 polaznika, direktora i zamjenika direktora osnovnih i srednjih škola, nastavnika, pedagoga, psihologa, kao i djelatnika centara za socijalni rad širom Federacije BiH, a partneri u realizaciji su i UNICEF u BiH i organizacija „Save the Children“.

– Najbitniji prijatelji djece nakon njihovih roditelja ste vi, i zato je jako važno što ste svi skupa na ovoj radionici koja će biti spoj nauke i prakse a sve za dobrobit djece, kazao je na otvaranju Ljetnje škole dekan Fakulteta Nedžad Korajlić.

Predavanja će držati deset eminentnih predavača koji se dugo godina bave fenomenom nasilja nad djecom koji će polaznike upoznati o standardiziranim slučajevima ranog prepoznavanja slučaja nasilja nad djecom u BiH.

Šef Katedre za kriminologiju Fakulteta za kriminalistiku i voditelj projekta Elmedin Muratbegović podsjetio je kako su smjernice za postupanje urađene prije tri godine uz podršku UNICEF-a, te istakao značaj standardizacije procedura u skladu sa smjernicama.

– Ovdje danas imamo stručnjake i praktičare iz obrazovanja, organa starateljstva, policije i zdravstva i cilj nam je imati što više ljudi na terenu koji su spremni na adekvatan odgovor u slučajevima nasilja nad djecom. Važno je da su se kroz koncept cjeloživotnog učenja stvari počele vraćati na Univerzitet odakle će se uz dopune vratiti do stručnjaka na terenu. Procedure u slučajevima nasilja nad djecom postoje, ali je sada cilj da se one standardiziraju. Na ovoj ljetnjoj školi će se raditi na principu učenja na stvarnim slučajevima i primjerima dobre prakse, kazao je Muratbegović.

Mirsada Poturković iz Centra za socijali rad KS-a istaknula je da je posljednjih godina došlo do povećanja svijesti kada su u pitanju slučajevi prijavljivanja nasilja nad djecom.

– Dok je Centar za socijalni rad ranije često bio usamljen u ovakvim slučajevima, sada imamo situaciju da nakon što reagujemo na slučaj nasilja u porodici, u slučaj se u skladu sa nadležnostima uključuju i drugi subjekti, a osim svijesti profesionalaca porasla je i svijest građana koji sada češće prijavljuju takve slučajeve. Imamo mnogo više slučajeva koje nam prijavljuju iz škola, iz zdravstvenih institucija, kazala je Poturković napominjući kako nije došlo do povećanja broja slučajeva nasilja nad djecom, već do povećanog broja prijavljivanja usljed povećanog nivoa svijesti.

(Zasvakodijete.ba)