Online nastava je đake “ubila” u pojam: Svi se nadaju da će se naredna školska godina odvijati u učionicama

Škole trebaju biti koliko je god moguće više otvorene za vrijeme pandemije i sigurne u smislu higijensko-epidemioloških mjera.


Foto: Envato
Foto: Envato

Kako bi se naredna školska godina dočekala što spremnije i bila provedena u boljim uslovima rada te učenicima i nastavnicima bio osiguran povratak u školske klupe, ministrica za odgoj i obrazovanje KS-a Naida Hota-Muminović formirala je ranije Koordinaciono tijelo za izradu Priručnika za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije Covid-19 i imenovala šest ekspertnih grupa koje su ponudile odgovore na ključna pitanja vezana za realizaciju nove nastavne godine.

Izazovi

Ovo je naglašeno na pres-konferenciji koja je održana u petak i na kojoj su predstavljeni rezultati provedenog istraživanja:

– Psihofizičko zdravlje učenika i nastavnika u doba pandemije, kao i do sada provedene aktivnosti na pripremi za početak nove školske godine. Priručnik školama, nastavnicima, ali i učenicima te njihovim roditeljima pokušava olakšati povratak u školu, a bavi se i ključnim izazovima nastavnog procesa.

Priručnikom se navedeni akteri upućuju na nekoliko bitnih segmenata realizacije odgojno-obrazovnog procesa.

Jedan dio Priručnika posvećen je inkluzivnom obrazovanju u kojem detaljno usmjerava način realizacije ovog oblika nastave, kao i pitanja obrazovanja i odgoja učenika sa teškoćama, piše Oslobodjenje.ba.

– U dijelu posvećenom redukciji nastavnih planova i programa kao i nastavnih sadržaja nastavnicima se daju jasne upute kako, u slučaju pandemije, učenicima skratiti, prilagoditi i sublimirati nastavne sadržaje. Priručnik se bavi i postojećim tehnikama i načinima ocjenjivanja. Nastavnike ohrabruje da koriste nove tehnike ocjenjivanja, posebno one koje se odnose na nastavni proces podučavanja na daljinu. Ukoliko nastavu ne bude bilo moguće realizovati u učionici, Priručnik predviđa novi oblik održavanja nastave, koji u svakom slučaju predviđa da se nastava realizuje iz učionice, obrazložila je Hota-Muminović.

Kazala je kako Priručnik daje i tumačenje postojećih zakonskih i podzakonskih okvira, čime se školama omogućava adekvatno tumačenje, posebno u periodu izrade Godišnjeg programa rada, kao i za planiranje svih školskih aktivnosti.

Interakcija

Istakla je i kako je pandemija izazvana koronavirusom nažalost uticala na sve oblasti ljudskog djelovanja, pa tako i na obrazovanje, pri čemu škole trebaju biti koliko je god moguće više otvorene za vrijeme pandemije i sigurne u smislu higijensko-epidemioloških mjera.

– Škole su mjesta socijalne interakcije, a pandemija je upravo ograničila socijalnu dimenziju učenja koja ne može u potpunosti biti nadoknađena nastavom u online okruženju.

U cilju što kvalitetnije pripreme povrataka učenika u škole u novoj školskoj godini, a na temelju preporuka iz provedenog istraživanja Ministarstvo je pripremilo panel-diskusije namijenjene nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima osnovnih i srednjih škola i odgovornim odgajateljima koje će se realizovati u drugoj polovini avgusta, najavila je ministrica Hota-Muminović.