Održana radionica “Mala škola o stećcima”

U sklopu „Male škole o stećcima“ upriličeno je kratko predavanje o stećcima, koje je održao Senad Šabović, osnivač fondacije „Stećak u BiH“, te likovna radionica za učenike osnovnih škola.


Likovne radove ocjenjivali su skulptor, Adis Fejzić i Marko Frančešević, a za najbolja tri rada pripremljene su nagrade u obliku stećka

U Centru za kulturu i edukaciju „Safet Zajko” održana radionica “Mala škola o stećcima”.

U sklopu „Male škole o stećcima“ upriličeno je kratko predavanje o stećcima, koje je održao Senad Šabović, osnivač fondacije „Stećak u BiH“, te likovna radionica za učenike osnovnih škola.

Ovog puta učesnici radionice bili su i članovi historijske sekcije O.Š. Džemaludin Čaušević.

Likovne radove ocjenjivali su skulptor, Adis Fejzić i Marko Frančešević, a za najbolja tri rada pripremljene su nagrade u obliku stećka.

Događaj se održava u sklopu niza dešavanja koje organizira Općina Novi Grad Sarajevo povodom obilježavanja Dana državnost Bosne i Hercegovine.

Projekat je podržan od strane Općina Novi Grad Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, te Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i sastavni je dio obilježavanja Dana nauke FBiH 2022.