Održan sastanak ministra Kazazovića i direktora specijalnih obrazovanih ustanova u KS

Unapređenje procesa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju tema je o kojoj je danas razgovarao ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa direktorima specijalnih obrazovnih ustanova u KS.


U tom smislu, razmatrane su mogućnosti edukacije kadrova koji će u budućnosti raditi sa djecom s poteškoćama u razvoju te predloženo da teorijski nivo obrazovanja stiču na fakultetima, a praktični u ovim ustanovama.

Bilo je riječi i o većoj iskoristivosti kapaciteta ovih ustanova u svrhu opće društvene koristi, a iznesene su i konkretne mjere racionalizacije provedene u ovim ustanovama.

Prema riječima direktora, sve svoje materijalne i ljudske resurse stavili su na raspolaganje s ciljem provedbe kvalitetnijeg modela inkluzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

Današnjem sastanku prisustvovali su direktori Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Naim Salkić, Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Edin Pita, Centra „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović, Zavoda „Mjedenica“ Selmir Hadžić i Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Damir Ovčina.

(Školski.ba)