Odluka Vlade KS: Ovo su kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola

Pročitajte kriterije za prijem učenika u prvi razred srednjih škola.


Foto: ŠKOLSKI / Envato

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje, donijela Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola.

Prema riječima ministrice Naide Hota-Muminović, dokument je detaljno razradio način upisa učenika koji, na osnovu kriterija za upis, imaju ostvarenih 100 bodova te je jasno propisao način upisa učenika koji na rang listi imaju jednak broj bodova, odnosno utvrđeni su kriteriji na osnovu kojih se učenici dodatno rangiraju.

 – Značajna novina u dokumentu su dodatni uslovi za upis u privatne škole-gimnazije. Za upis u privatne srednje škole-gimnazije je navedeno da učenik po svim osnovama treba imati minimalno 78 bodova od čega minimalno 71 bod na osnovu kriterija za upis, a ostali bodovi se mogu dobiti na osnovu rezultata prijemnog ispita koji organizuje svaka škola pojedinačno, kazala je ministrica Hota-Muminović.

Propisani su uslovi za polaganje prijemnog ispita u privatnim školama.

 – Novina u ovom dokumentu se nalazi u dijelu koji se odnosi na rezultate postignute na takmičenjima te je jasno određeno da se boduju rezultati u posljednje četiri godine školovanja, dodala je ministrica.

Propisano je i dodatno bodovanje učenika koji su završili osnovnu muzičku školu u trajanju od šest godina. Za učenike koju su odličnim uspjehom završili svih šest godina školovanja predviđena su tri boda, te za učenike koji su završili osnovnu muzičku školu, bez obzira na uspjeh, jedan bod.

Podsjetimo muzičke škole s područja KS su u nekoliko navrata upućivale inicijativu ministarstvu da se uvaži i vrednuje osnovno muzičko obrazovanje prilikom upisa u srednje škole.

Novost u kriterijima je i to da međunarodni nivo takmičenja podrazumijeva učestvovanje najmanje tri države na određenom takmičenju. Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za ostvarene uspjehe u sportskim – individualnim takmičenjima, kao i u takmičenjima u znanju i umjetnosti.

Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola, dostupna je na web stranici Ministarstva odgoja i obrazovanja.