Objavljen nacrt novog kurikuluma za đake u Kantonu Sarajevo

Građani mogu dati i svoje mišljene preko web stranice...


Nacrt novog kurikuluma za đake u Kantonu Sarajevo je dostupan je na internetu. Objavljen je na “Online platformi za kurikulum”, a sadrži obrazloženje za sve školske predmete.

Za svakog od njih su istaknuti opis, ciljevi učenja i podučavanja, oblasna struktura, odgojno-obrazovni ishodi, učenje i podučavanje, te način vrednovanja stečenog znanja.

Građani mogu dati i svoje mišljenje preko ove web stranice.

Korisničko ime i pristupna šifra su isti i glase: kurikulum.

Kantonalna ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović je izjavila da bi kurikulumi trebali biti centralni dio reforme nastavnog plana i programa, koji je planiran za implementiranje od septembra sljedeće godine.

Naglasila je da je cilj da učenici dobiju znanje koje će biti primjenjivo u svakodnevnici.

Također, kurikularna reforma podrazumijeva i sistematične programe podrške nastavnicima, programe profesionalnog razvoja direktora, dodjeljivanje markica školama koje su lideri u inovacijama te školama u koje učenici rado idu.