Obavijest o realizaciji polaganja eksterne mature: Objavljeni i katalozi za pripremu

Svi objavljeni ispitni katalozi pitanja su recenzirani, a u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature.


Foto: Envato

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je, u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih akata, predvidjelo realizaciju polaganja eksterne mature učenika osnovnih škola čija je svrha provjera i vrednovanje znanja koje su učenici stekli tokom osnovnog obrazovanja iz tri nastavna predmeta: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematika, Prvi strani jezik koji je učenik učio u osnovnoj školi.

U mjesecu augustu 2022. godine, objavljeni su ispitni katalozi pitanja za polaganje eksterne mature u školskoj 2022/23. godini na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na kojima su vrijedni timovi nastavnika predano radili protekle školske godine. Ispitni katalozi pitanja sadrže zadatke na osnovu kojih će se po istom principu kao i prethodne školske godine realizirati eksterna matura. Testovi na maturalnom ispitu će biti kreirani isključivo od zadataka iz ispitnih kataloga pitanja.

Svi objavljeni ispitni katalozi pitanja su recenzirani, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18, 17/19 i 24/19).

– Vjerujemo da će vam dragi učenici tokom školske godine rješavanje zadataka biti izazov, ali da će vam olakšica i pomoć biti interaktivni katalozi pitanja koje možete pronaći na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, naveli su u objavi.