Neobične igre koje razvijaju karakter djece

Evo nekoliko neobičnih igara kroz koje se kod djeteta razvijaju poželjne osobine i zahvaljujući kojima ćemo provesti sjajno vrijeme sa djecom.


Kao što je poznato karakter djeteta se formira u najranijem djetinjstvu. Zato, ako želimo jaku, vrijednu ličnost sposobnu za život, veoma je važno da djeci posvećujemo što više pažnje. Ove igre mogu igrati roditelji sa svojim djetetom, ili ih djeca mogu igrati samostalno sa svojim drugarima.

1. “Ne slažem se s tobom”
Igra se sastoji od postavljanja pitanja o ličnim ukusima i mišljenjima djeteta. Najbolje je da se ne igra jedan na jedan nego s više djece podijeljene u parove. Na primjer, neko od njih pita: „Koju si knjigu skoro pročitao?“ Ovaj recimo odgovori: „Ružno pače“. Na to mu ovaj kaže: „To je grozna knjiga, i uopšte je ne treba čitati.“ Djetetov zadatak je da dokaže da je knjiga dobra i da je treba čitati. Ukratko, pitanja mogu da budu najrazličitija. Djeca se kroz ovu igru uče da imaju i brane svoje mišljenje i da samouvjereno raspravljaju o nekoj temi.

2. “Ko je na šta sposoban – igra zaloga”
I ova igra je predviđena za više djece. Na početku svi učesnici daju zadatak vođi: da nešto otpjeva, odsvira, izrecituje, da negdje ode, pozvoni… šta god im padne na pamet. Kada su svi učesnici smislili i rekli svoju želju, slijede dalja objašnjenja za pravila igre. Tek tada im se kaže da sve to što su smislili da uradi vođa – treba da urade oni sami. Pa ko se trudio da mu šala bude što neslanija, upada u svoju zamku. Ko drugome jamu kopa sam u nju upada. Ova igra ih uči da se u ulozi lidera ponašaju ozbiljno i odgovorno.

3. “Izmišljamo priču”
Ova igra veoma razvija maštu. Djetetu prvo damo nekoliko logički nepovezanih riječi, a njegov zadatak je da ih sve iskoristi i poveže u priču. Na primjer: šuma, točak, čaj, auto, talas, mjesec, zavist, plafon, snijeg. Začudit ćete se od nevjerovatne dječje imaginacije!

4. “Pogodi šta se dogodilo”
Pronađite slike ili fotografije koje pokazuju neke životne situacije, npr. nagrađivanje nekoga nekakvom poveljom. Dijete treba da ispriča šta se događalo prije toga i šta bi se, prema njegovom mišljenju, moglo dogoditi poslije toga. Ova igra razvija logiku i maštu. Što detaljnija djetetova priča – to bolje. Kao pomoć, možete mu postavljati potpitanja.

5. “Pričamo priču”
Igru možete igrati sami sa svojim djetetom, ali bi bolje bilo da ima više djece. Svi sjede u krugu, a vođa, tj. vi, započinje priču: „Bio jednom jedan…“ Dijete koje sjedi do vas dodaje jednu rečenicu. I tako ukrug, svako dijete po rečenicu. Kada red opet dođe na vas, potrudite se da u jednoj rečenici priču usmjerite logičnijim tokom. Ova igra je djeci zabavna, veseli ih i ushićuje, a što je jednako važno – tjera ih na maštanje.