Napadi na nastavnike: Da li je ocjena postala važnija od znanja djeteta?

U Osnovnoj školi "Safvet Beg Bašagić" roditelj nezadovoljan zaključenom četvorkom djetetu u prvom polugodištu vrijeđao je nastavnicu pred učenicima i drugim nastavnicima poručivši joj da će je "progutati mrak".


Ilustracija: Envato

Namir Ibrahimović, direktor sarajevske Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“, kaže da posebno zabrinjava mlaka reakcija nadležnih, odnosno policajca koji ni na koji način nije pokušao zaustaviti niz uvreda koje je roditelj upućivao nastavnicima i svom osobolju koje je tu bilo.

Iz MUP-a kratak i uopšten odgovor:

– Policijski službenici nastavljaju dalje aktivnosti na rasvetljavanju i dokumentovanju svih okolnosti te utvrđivanju da li u tu ima elemenata krivičnog djela.

“Roditelji rješavaju situacije bez trunke moralnosti”

Samostalni sindikat obrazovanja FBiH izrazio je ogromnu zabrinutost, što su pojedini roditelji u sve većoj mjeri skloni određene situacije rješavati bez trunke moralnosti i poštovanja škole kao institucije, a za Sandru Muratović, psihotarapeuta i profesoricu psihologije u Drugoj gimnaziji prosvjetni radnici su nezaštićeni u obrazovnom sistemu bez obzira na ministarstva i sindikate i uprave škola.

– Roditelji često očekuju da se nastavnik prema njihovom djetetu ponaša iz uloge roditelja i tu nastaju problemi. Roditelji imaju svoju, a nastavnici svoju ulogu. Većina roditelja s kojima ja dolazim u kontakt su podržavajući i usmjereni zajedno sa nastavnicima, hajmo da pomognemo djeci da postignu svoje odgojne i obrazovne ciljeve. Ali imate roditelje koji nisu naučili da iskomuniciraju svoje stavove interese i potrebe i onda nastaju ovakvi problemi, kazala je Muratović.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota Muminović oštro osuđuje napad na nastavnicu, ali unutar škole insistira na posvećenom radu temeljenom na dijalogu i rješavanju nesuglasica kojih kako kaže ima svugdje.

– Prije ovog posla bila sam direktorica jedne škole i znam da je to vrlo zahtjevan posao, koji traži punu pažnju, ako želite postizati dobrobit učenika i imati jak, stručan, zadovoljan kolektiv. To podrazumijeva izgradnju partnerskog odnosa sa roditeljima u kojem se zna šta je kućni, a šta školski odgoj i šta su čije uloge i zadaci, kazala je.

Neujednačeni kriteriji

Osim što nasilna komunikacija u obrazovnom sistemu ne smije zamijeniti razgovor, ponovo se aktuelizira problem pritiska dijela roditelja, pa i popustljivost dijela stručnog kadra koji rezultira i nepravednim i neujednačenim kiriterijima ocjenjivanja u različitim školama, manjkom funkcionalnog znanja djece, kao i urušavanjem digniteta nastavnika.

– Dijete za ocjenu pet mora biti spremno i mora znati da razmišlja i da zaključuje a ne samo da reprodukuje sadržaj napamet naučeno. I za napamet naučeno znanje dijete traži pet i majka i roditelji traže pet. U moju školu na moj smjer se upisuju đaci sa odličnim uspjehom ali sa znanjem su… I ja ne krivim djecu. Djeca nisu kriva, rekla je Suada Karić, profesorica stručnih predmeta iz oblasti prehrane u JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo.

Direktor Osnovne škole Safvet Beg Bašagić smatra da su nastavnici bez podrške jer rade prema propisima u kojima je milion nepoznatih, te da na različite načine svi akteri u okviru obrazovnog procesa tumače propise svojevoljno.

A jedina stvar koju djeca nose sa jednog nivoa obrazovanja na drugi jesu zapravo ocjene, niko od roditelja nije pitao nastavnike šta ste ili niste naučili moje dijete, nego je jedino važno pitanje jeste li vi mom djetetu dali ocjenu kojom će on moći da se upise u školu koju žele. Ministarstvo i svi drugi nadležni iz obrazovne vlasti znaju da je to konkretan problem svih ovih godina i uopće se ne ide ka tome da se riješe standardi učeničkog znanja, dakle da se zna šta učenik treba savladati i da se to prati, rekao je.

Iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo nisu se oglasili o ovom slučaju, mada su i ranije isticali partnerski odnos u rješavanju problema. Ono što je njihova generalna poruka je da nisu roditelji krivi za sve mane obrazovnog sistema što je tačno, jer dio preambicioznih roditelja bez realnog temelja, prate i nejasni propisi , ali i dio needuciranog i nezainteresovanog stručnog kadra u školama, što BiH obrazovanje dovodi pred zid, piše N1.