Nakon tragičnog događaja: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS školama dostavilo preporuke

Roditeljima je važno skrenuti pažnju da se osvrnu na načine na koje njihova djeca koriste slobodno vrijeme.


Foto: Envato
Foto: ŠKOLSKI / Envato

Nakon tragičnog i izrazito uznemirujućeg događaja koji se desio u susjednoj Srbiji, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je svim osnovnim i srednjim školama dostavilo preporuke u cilju pomoći učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima da se uspješnije suočavaju sa kriznim, tragičnim događajem.

Ministarstvo je pozvalo direktore i direktorice osnovnih i srednjih škola da u saradnji sa stručnim saradnicima realiziraju roditeljske sastanke u što kraćem roku (iduće sedmice) na kojima će se sa roditeljima komunicirati o sigurnosti djece/učenika u školi i porodici i razgovarati o značaju roditeljskih kompetencija u ostvarenju najboljeg interesa učenika, s ciljem skretanja pažnje na značaj mentalnog zdravlja.

Direktorima je sugerisano da ohrabre roditelje da svaku teškoću djeteta ili saznanje o nasilju ili nekom neprihvatljivom ponašanju djeteta shvate ozbiljno i informišu stručnu službu škole.

Roditeljima je važno skrenuti pažnju da se osvrnu na načine na koje njihova djeca koriste slobodno vrijeme, da roditelji prate kojim sadržajima su djeca izložena na internetu. Djecu treba saslušati, biti smiren i širiti osjećaj empatije/suosjećanja, razgovarati sa djecom brižno i podržavajuće.

Nadalje, Ministarstvo je pozivalo stručne saradnike pedagoge, psihologe i socijalne radnike osnovnih i srednjih škola da u saradnji sa nastavnicima u što kraćem roku organizuju časove Odjeljenskih zajednica na kojima će se sa učenicima prikladno uzrastu razgovarati o izrazito stresnom događaju koji se desio u susjednoj zemlji, ali koji može ostaviti posljedice na mentalno zdravlje naših učenika.

Za realizaciju roditeljskog sastanka i časova odjeljenske zajednice Ministarstvo je školama stavilo na raspolaganje sljedeće preporuke:

 • djeca/učenici trebaju znati da se izrazito stresni i traumatični događaji, sa tragičnim posljedicama dešavaju rijetko i da se djeci/učenicima osigura podrška u školi i porodici, da djeca/učenici znaju i osjete da nisu sami i da su bezbjedni;
 • djeca/učenici trebaju znati da se mogu obratiti za pomoć roditeljima, nastavnicima, stručnim saradnicima u situacijama ako osjete da im je pomoć potrebna u suočavanju sa bilo kojim stresnim događajem, situacijom koja ih uznemirava;
 • o izuzetno stresnom događaju sa djecom/učenicima je važno razgovarati u mjeri kojoj oni žele, bez prisile i dodatnog izlaganja stresnom, kriznom događaju;
 • sa učenicima komunicirati o odgovornosti i posljedicama neprihvatljivih i rizičnih ponašanja;
 • učenicima dati mogućnost da postave pitanja, izraze emocije, trebaju znati da je u redu osjetiti nemir, strah i zabrinutost nakon stresnih događaja, ne ignorisati temu o kojoj učenici žele da razgovaraju, pitati učenike za njihov stav, mišljenje i emocije spram cijelog tragičnog slučaja;
 • razgovarati sa djecom/učenicima držeći se samo konkretnih informacija, ne upuštati se u razne pretpostavke;
 • sa učenicima razgovarati o emocijama i regulaciji emocija;
 • sa učenicima starijih razreda razgovarati u ukupnom društvenom ambijentu u kojem odrastaju i o sistemu vrijednosti u kojem živimo;
 • obavezno u razgovoru sa djecom istaći značaj sigurnosti u digitalnom okruženju, posebno kad digitalni prostor utječe na negativno razmišljanje, sa učenicima komunicirati koje
 • društvene mreže koriste, koje filmove gledaju ili koje video igre koriste, te im skrenuti pažnju na rizike kojim su izloženi u digitalnom prostoru;
 • koliko je god moguće savjetovati učenike i roditelje da ograniče izloženost vijestima;
 • poželjno je da djeca mlađa od osam godina ne slušaju o ovoj temi i da se ne izlažu sadržaju iste.

Važno je da kao odrasle osobe, kao roditelji i prosvjetni radnici ne širimo paniku. Istovremeno, ovaj tragični događaj pokrenut će dodatno revidiranje i dopunjavanje preventivnih programa. Škole moraju nastaviti svoj razvoj kao mjesta učenja, druženja, rasta i napretka. Škole moraju biti sigurne zone za učenike.

Također, Ministarstvo je pozvalo škole da u slučaju potrebe za dodatnom stručnom podrškom imaju na raspolaganju Mobilni stručni tima za krizne intervencije i pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u prevenciji nasilja/neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštiti učenika u kriznim situacijama, kojem se mogu obratiti u skladu sa Instrukcijom o načinu rada Mobilnog stručnog tima za krizne intervencije i pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u prevenciji nasilja/neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštiti učenika u kriznim situacijama u Kantonu Sarajevo za školsku 2022/2023. godinu broj: 11-03/02-34-46218-1/22 od 12. 12. 2022. godine.