Mozgalica: Pomjeri jednu šibicu da rješenje jednačine bude tačno

Možete li, pomkjeranjem jedne šibice postići da ova jednačina bude tačna?


Naučnici su davno dokazali da mozgalice ne samo da poboljšavaju vaše pamćenje već i povećavaju vještine razmišljanja i logičkog zaključivanja.

I ne mogu samo djeca imati koristi od njihova rješavanja, jer su korisne i za odrasle. Pokušajte riješiti ovu mozgalicu!

Vaš zadatak glasi:

– Pomjerite jednu šibicu tako da jednačina bude tačna.

Postoji čak tri načina da se riješi ova mozgalica… Ako niste uspjeli doći do tačnog rješenja, pogledajte na narednoj stranici…