Mozgalica: Pokušajte riješiti zadatak za treći osnovne

Je li pretežak za taj uzrast?


Do sada smo više puta podijelili s vama razne zadatake i mozgalice, koje možete pogledati na skolski.ba.

Danas vam donosimo zadatak koji su na testu imali učenici trećeg razreda osnovne škole. Radi se o matematičkom zadatku, koji nam se čini vrlo kompliciran te smo sigurni da će se mnogi od vas, dobro zamisliti nad njime, piše N1.

 – U plesnoj je skupini 19 djevojčica. 14 djevojčica ima brata, a 7 sestru. Tina, Gita i Filipa nemaju ni brata ni sestru. Koliko djevojčica ima i brata i sestru? (Pomozi si crtanjem, zaokruživanjem, brojenjem…), glasi zadatak iz matematike za treći razred osnovne škole.

Sad uzmite vremena pa pokušajte doći do rješenja. Kada završite s računanjem, pogledajte rješenje i objašnjenje na narednoj stranici.