Mozgalica: Pokušajte riješiti ovaj zadatak i staviti odgovarajući broj umjesto upitnika

Koji broj treba da stoji umjesto upitnika?


Rješenje

Rješenje je u broju presjeka.