Mozgalica: Pokušajte pronaći grešku na slici

Možete li pronaći grešku na ovoj slici?


Foto: Fabiosa.com
Foto: Fabiosa.com

Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Dobro analizirajte sliku. Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da pronađete grešku na ovoj slici.

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…