Mozgalica: Možete li pronaći grešku na ovoj fotografiji?

Na ovoj fotografiji nalazi se jedna greška, možete li je pronaći?


Gledate u nešto, ali ne primjećujete”, rekao je jednom veliki književni detektiv Sherlock Holmes. Biti pažljiv znači posmatrati sve oko sebe (ljude, situacije, događaje itd.), a zatim kritički razmišljati o onome što ste upravo vidjeli.

Vještine opažanja vrlo su važne u našem svakodnevnom životu jer nam poboljšavaju sposobnost interakcije s drugima i rješavanja problema na odgovarajući način.

Na narednoj fotografiji nalazi se jedna greška, odnosno nešto što nije logično na istoj.

Možete li Vi pronaći tu grešku?

Odgovor pogledajte na narednoj stranici.