Mozgalica: Koliko je rupa na ovoj majici?

Koliko rupa je na ovoj majici? Odgovor nije jednostavan kao što mislite...


Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da dobro pogledate sliku i sve detalje na njoj, a zatim da na osnovu njih donesete zaključak o tome koliko se rupa nalazi na ovoj majici.

Pazite, odgovor nije tako jednostavan kao što mislite…

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…