Mozgalica: Koje je rješenje zadatka sa slike?

Možete li riješiti današnji zadatak?


Rješenje

Foto: Fabiosa.com