Mozgalica: Ako pronađite pravi kišobran među njih šest vi ste pravi genijalac

Kako izgeda pogled odozgo na kišobran koji vjeverica drži u ruci?


Mozgalica izgleda sasvim jednostavno, ali ako bolje pogledate uopšte nije tako.

Sa strane možete vidjeti samo polovicu ovog kišobrana, ali vaš zadatak je zaključiti kako bi izgledao pogled na kišobran odozgo. Dali smo vam šest različitih opcija. Na vama je da shvatite koji je odgovor ispravan.

Pronađite pravi kišobran:

Mala pomoć

Ako ste malo “zapeli”, obratite pažnju na obrasce boja, linija i tačkica koji se pojavljuju na kišobranu koji drži vjeverica pa ih uporedite sa šest ponuđenih kišobrana.

Tačan odgovor pogledajte na narednoj stranici.