Možete li riješiti ovaj matematički zadatak?

Znate li koje je tačno rješenje?


Do sada smo više puta podijelili s vama razne zadatake i mozgalice, koje možete pogledati na skolski.ba.

Danas vam donosimo matematički zadatak za učenike osnovne škole. Iako je za rješavanje ovog zadatka potrebno poznavati redoslijed matematičkih operacija, mnogima je ipak zadao muke.

Znate li koje je tačno rješenje?