Većina ljudi zna da muzika na različite načine utječe na procese u mozgu, aktivirajući prvenstveno centre koji su zaslužni za obradu tonova. Također utječe na raspoloženje, daje energiju ili nas pak opušta. Međutim, muzika austrijskog majstora na moždane procese djeluje na jedan sasvim drugačiji način.

Muzika u ritmu mozga

Fizičar i neurobiolog George Bernard Shaw primijetio je da se slušanjem Mozartove muzike poboljšava sposobnost razmišljanja, pa je proveo pokus kojim je ispitivao koji su dijelovi mozga aktivirani u trenutku kad muzika dospije u uho.

Nalazi su pokazali da je Mozartova muzika izuzetak, budući da se glasnoća tona u njegovim djelima izmjenjuje u razmaku od tačno 30 sekundi, što je jednako uzorku moždanih valova. Upravo zbog toga sinhroniziraju se lijeva i desna polovica mozga, što dovodi do opuštanja, poboljšavanja koncentracije i sposobnosti razmišljanja.

Mozart razvija kreativnost

Na taj način Mozartova muzika pomaže zagrijati mozak, te pomaže određenim složenim neuronskim obrascima koji sudjeluju u višim moždanim aktivnostima kao što su matematika i šah, utvrdio je Shaw.

Na isti način takva muzika pomaže u intuitivnom razmišljanju, a bez obzira na naše muzičke preferencije i prethodnom poznavanju Mozartovog opusa, ona omogućuje jasnije izražavanje i pobuđuje kreativna i motivacijska područja ljudskog mozga.

Zaključak je jasan, prije učenja poslušajte malo Mozartove muzike, vrijedi pokušati.

(Srednja.hr)