Mostar: Zašto se šuti o nasilju u školama

Potrebni su prilagođeniji oblici sprečavanja nasilja, ali temeljne strategije i dalje su iste.


Foto: Envato
Foto: Školski.ba / Envato

U školama na području Mostara nema problema. Osim dotrajalosti i oštećenja, niko od direktora u izvještajima o radu osnovnih i srednjih škola u Mostaru pred Gradskim vijećem nije govorio o među vršnjačkom nasilju. Niti ih je iko pitao.

Na veliku žalost, nasilje u školama je prisutno i stvarno. I dok su mostarski vijećnici sve izvještaje direktora usvojili, tek uz neslužbenu opasku da bi rješavanje ”fizičkih” problema trebalo 50 miliona KM, Mostarom kruže priče da je u jednoj osnovnoj školi zabilježen porast slučajeva vršnjačkog nasilja.

Službenih evidencija o tome nema, no važno je podsjetiti da postoji protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi, koji je škola dužna ispuniti.

Edisa Demić, iz Udruge za razvoj i edukaciju ”Dignitet” za Bljesak.info je rekla kako škole često ne poštuju protokol. ‘

 – I sama sam član ekspertnog tima u školi sigurno već šest sedam godina, i niko me nije zvao. Jesu li ljudi stavljeni u taj tim da zadovolje formu, ne znam. Ali niko me nije zvao. Radim i s prosvjetnim radnicima i s djecom. Čujem mišljenja i iskustva često kažu ”ne talasaj”. Svakakvih razloga je zašto se pokrenu i nepokrenu i zataškaju određene situacije u školi, kazala je Demić dodajući da i politika, vjerovali ili ne ima određenu ulogu među djecom.

Često je kaže Demić, slušala i od nastavnika da ih online nasilje ne zanima, ali online nasilje često se nastavlja offline i nastaju problemi u školi.

– Ako se ne radi po pitanju prevencije, vi kasnije imate veći problem. Sve zavisi od vrste i trajanja nasilja, kratkoročno i dugoročno. Kasnije i djeca nakon određenog vremena nađu zajednički rječnik i pomire se, a da roditelji nastave vršiti pritisak. Ako se dogodilo nasilje koje nije imalo velike posljedice obave se razgovori s djecom; uključi se pedagog, razrednik. Rade se evidencije vezano za taj događaj, obave se razgovori, pozovu se roditelji, individualno i zajedno. Ako je potrebno radi se dodatni savjetodavni rad s pedagogom, ako škola ima pedagoga. Kada je u pitanju nasilje gdje ima veći stupanj povrede; onda se kada se dogode ozljede zove hitna i policija. U tim složenijim slučajevima rade se preporuke gdje se može zahtijevati da se djeca prebace u drugu školu, jer se hipotetički govorim, dijete ne osjeća sigurno u toj školi, pojašnjava Demić.

Inače, protokolom se utvrđuju postupci za uspostavljanje reakcije cijele škole kako bi se djelovalo na sprečavanje, identifikaciju, prijavljivanje i istraživanje u svim slučajevima međuvršnjačkog nasilja. U protokolu se navodi općeprihvaćena definicija nasilja gdje stoji:

 – Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko i psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se ovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i odražava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca) i koje za posljedicu ima ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti žrtve. Nasiljem se smatra neprimjereno, neetičko i nemoralno ponašanje prema djeci i mladima, kao i svi oblici zapuštanja i zlostavljanja kojima se (ne)svjesno i nasilno sprječava njihov zdrav razvoj i optimalno funkcioniranje. Zapuštenim djetetom se smatra svako dijete koje ima manje od osamnaest godina i o kojemu se roditelji ili bilo koja druga odgovorna osoba ne brinu, uključujući brigu o odgoju i obrazovanju, njezi, prehrani, poticanju i ohrabrivanju, socijalnoj adaptaciji i emocionalnim potrebama, toleranciji ili bilo kojoj drugoj odgovornosti o dobrobiti djeteta.

Zlostavljanjem djece i mladih, kako se navodi u protokolu, smatraju se svi agresivni i najčešće namjerni grubi postupci prema njima.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se naročito:

  • namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku, na primjer: udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično, bez obzira da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda
  • psihičko i emocionalno nasilje prouzrokovano (ponavljanim) ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece, a negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz grupe kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta ili mlađe osobe kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota
  • seksualno nasilje podrazumijeva svaki vid verbalnog, gestovnog ili fizičkog kontakta sa seksualnim sadržajem, s ciljem uznemiravanja i namjernog nanošenja fizičke ili duševne boli i sramote djetetu ili mladima. Ono predstavlja najgoru vrstu demonstracije moći
  • nasilje putem zloupotrebe informacijskih tehnologija se odnosi na vrijeđanje, uznemiravanje, slanje prijetećih i uvredljivih poruka, lažno predstavljanje, poticanje na mržnju i nasilje, navođenje žrtve da iznosi lične podatke, otkrivanje porodičnih prilika, snimanje i nedopušteno objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama. Ono što ga razlikuje od drugih vrsta nasilja je činjenica da djeca mogu biti izložena i tamo gdje su do sada bili potpuno sigurni i da ono može trajati 24 sata svakog dana u sedmici i da nepoznati počinitelj kod djeteta stvara dodatni strah i nesigurnost.

U protokolu se navodi i kako škola mora postupiti u slučaju nasilja u školi. U slučaju nasilja među djecom SVI zaposlenici škole su dužni odmah prekinuti nasilno ponašanje učenika i odvojiti učenike; pružiti pomoć i podršku učeniku koji je doživio nasilje; obavijestiti o događaju razrednika, pedagoga i direktora škole. Navedene su također uloge i odgovornosti zaposlenika i učenika u situacijama nasilja.

U praktičnom priručniku ‘Sprječavanje nasilja u školi’ Svjetske zdravstvene organizacije navodi se kako se središnji dio sprečavanja nasilja u školi uključuje izravni rad s djecom kako bi se sagledali neki od temeljnih uzroka nasilničkog ponašanja. Praktično je i dugoročno korisno u kurikulum uključiti vještine prepoznavanja nasilja, sigurnosti, rješavanja sukoba nenasilnim načinima, upravljanja osjećajima, pristupa pomoći i podršci i davanja podrške nekome ko je žrtva nasilja. One su učinkovitije od jednokratnih mjera.

Sljedeće tri ključne strategije mogu se primijeniti u školama i čine dio paketa INSPIRE koji opisuje sedam strategija za zaustavljanje nasilja nad djecom (INSPIRE; SZO, 2016.a), a koje se provode globalno.

Razvoj životnih vještina

To su kognitivne, socijalne i emocionalne vještine koje se koriste za suočavanje sa svakodnevnim životom. One uključuju: rješavanje problema, kritičko razmišljanje, komunikaciju, donošenje odluka, kreativno razmišljanje, vještine odnosa, izgradnju samosvijesti, empatiju i suočavanje sa stresom i osjećajima (SZO, 2015.).

Te vještine omogućuju djeci upravljanje emocijama, rješavanje sukoba i učinkovito komuniciranje na neagresivne načine, smanjujući rizik od nasilnog ponašanja (SZO, 2016.a). One isto tako mogu poboljšati uspjeh u školi, što štiti od nasilja među mladima putem činjenice za učenici igraju veću ulogu u školskom životu i imaju bolje izglede za zapošljavanje (SZO, 2015.).

Životne vještine također mogu smanjiti faktore rizika za nasilje, poput upotrebe alkohola i droga (Onrust i sur., 2016.; Faggiano i sur., 2014.).

Podučavanje djece o sigurnom ponašanju

Ono uključuje sposobnost prepoznavanja situacija u kojima se može dogoditi zlostavljanje ili nasilje i razumijevanje kako izbjeći potencijalno rizične situacije i gdje potražiti pomoć. Ovo znanje može djecu učiniti manje ranjivima na zlostavljanje i smanjiti rizik od ponovnog nasilja (na primjer, putem povjeravanja odrasloj osobi od povjerenja) (SZO, 2016.a).

Također se možete baviti čimbenicima rizika za nasilje, poput upotrebe alkohola i droga, kroz upoznavanje djece s tim tvarima, uključujući posljedice njihove uporabe i prepoznavanje visoko rizičnih situacija (Onrust i sur., 2016.; Faggiano i sur., 2014.).

Izazivanje društvenih i kulturnih normi i promicanje jednakih odnosa

Socijalno i kulturno ponašanje i stereotipi oko, na primjer, spola, seksualne orijentacije, religije, etničke pripadnosti i invaliditeta, povećavaju rizik od vršnjačkog nasilja i nasilja. Osporavanje štetnih normi i jačanje onih koje promiču nenasilne, pozitivne i jednake odnose mogu smanjiti svako opravdanje za nasilno ponašanje (SZO, 2016.a). Promicanje političke, vjerske i etničke tolerancije također će vjerovatno biti važno u sprečavanju zločina iz mržnje, kao i nasilnog ekstremizma i radikalizacije (Bellis i sur., 2017.).

Izazivanje uočenih društvenih normi oko upotrebe supstanci kod mladih također je važan dio sprečavanja zlouporabe droga (Onrust i sur., 2016.; Faggiano i sur., 2014.) koji pomaže u bavljenju faktorima rizika od nasilja. Te se strategije mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji i mogu se primjenjivati tokom cijelog školskog života djece. Što ranije počnete, to je veći potencijal pozitivnog uticaja na dječije stavove i ponašanje.

Predškola je stoga idealno mjesto za početak rada s djecom, prije nego što se njihovo ponašanje i načini razmišljanja duboko uvriježe. Kako djeca napreduju kroz obrazovanje i kako odrastaju, mogu biti izložena većem broju vrsta nasilja (na primjer, vršnjačkom nasilju, vršnjačkom nasilju na internetu, nasilju bandi i nasilju u vezama). Potrebni su prilagođeniji oblici sprečavanja nasilja, ali temeljne strategije i dalje su iste.